Bez bazénové chemie se neobejdete, víte, proč?

Domácí bazény určené pro koupání, ať už zapuštěné pod úroveň terénu, nebo nadzemní nádrže, jsou neustále vystaveny působení mikroorganismů, vodních řas, bakterií, prvoků, a z okolního prostředí se do bazénu dostávají části rostlin (tráva), listy a květy stromů, pyl a prachové částice. Při koupání se navíc do vody uvolňují odumřelé části pokožky, zbytky opalovacích krémů a kosmetických přípravků a všechny tyto mikročástice slouží pro mikroorganismy jako potrava pro jejich život a rozmnožování. Jestliže by bazénová voda byla vystavena tomuto působení delší dobu, bazén by se proměnil v páchnoucí odpadovou jímku.
bazén a vlasy

V přírodě se voda v jezírkách, rybnících a řekách čistí přirozeným, tzv. samočisticím procesem pomocí vodních rostlin a živočichů, v zahradních bazénech musí nastoupit chemické přípravky pro úpravu vody.

Aktivní chlor

Základem je udržení správného pH bazénové vody. To musí být v optimálních hodnotách mezi 6,8 – 7,4. Abychom docílili této hodnoty, musíme používat přípravky bazénové chemie, které se běžně definují jako pH plus anebo pH mínus. Přípravky jsou na trhu v koncentrované formě, a to buď jako kapalina, nebo jako prášek, či granulát. Výrobci doporučují použít ke správnému dávkování přípravků automatické dávkovače, ale je možné přípravky pochopitelně naředit podle potřeby ručně.

V praxi se setkáváme s bazénovou chemií na bázi aktivního kyslíku nebo bromu, ale nejčastěji se využívá pro čištění vody aktivní chlor. Ostatně, chlor se používá k přípravě pitné vody již desítky let v úpravnách vody a na tuto tradici navázali i výrobci bazénové chemie. Na čištění bazénové vody se používá chlornan sodný buď v kapalném stavu, nebo stabilizovaný chlornan sodný ve formě granulí. Na trhu jsou i speciální tablety, označované jako tablety Triplex, Start, nebo jako Multifunkční tablety.
obličej ve vodě

Mořská sůl jako náhrada bazénové chemie

Dnes se stále častěji setkáváme s náhradou chlornanu sodného klasickou mořskou solí. K tomu je však zapotřebí tzv. salinizátor, který slanou vodu rozkládá jako elektrolyt. Působením elektrolýzy vody se uvolňuje chlor (jak známo chemický vzorec soli je NaCl) a voda je tím pádem čištěna přirozenou cestou bez přidávání dalších chemických přípravků.