Chraňte si svoje finance na bankovním účtu!


V médiích se objevil případ, kdy klient jedné banky v zahraničí vybíral peníze z bankomatu, ale jeho kartu bankomat zadržel. Bohužel klient, kterému se to stalo, nejednal hned a nahlásil tuto záležitost ve své bance až po návratu ze zahraničí. Tedy po necelém týdnu. Z jeho karty však v zahraničí někdo peníze vybíral. Takže nejen, že o kartu přišel, ale opravdu ji někdo zneužil ve svůj prospěch výběrem z bankomatů.
kreditní karty v džínách.jpg
Bohužel kartu bankomat zadržel v důsledku podvodného zadržovací systému, což v důsledku vedlo k tomu, že byla zneužita. Klient tyto transakce reklamoval u své banky. I přesto, že tento klient na místě jednal a nahlásil ztrátu místní policii a místní pobočce banky, která provozovala bankomat, bylo mu sděleno, že toto zadržení je zcela běžnou záležitostí, a že mu bude v České republice po návratu vrácena. Samozřejmě daný člověk vložil důvěru v místní orgány a informace, které mu poskytli. Bohužel tedy po návratu zjistil tu nepříjemnost, že mu z účtu zmizely peníze.
První soud
Podle dostupných informací u prvního soudu, ke kterému se dotyčný samozřejmě uchýlil, uspěl. Protože soud usoudil, že osoba neporušila svoje povinnost dle platného zákona a bez zbytečného odkladu po zadržení karty oznámil tuto situaci bance. Tedy klientovi přiznal nárok na vrácení částky, téměř sta tisíc korun českých, které mu banka měla vrátit.
Bance se rozhodnutí nelíbilo, a tak podala odvolání k vyšší instanci.
Druhý soud
Když proběhlo odvolání, bylo z výsledku patrné, že žádnou částku mu banka vracet nebude, protože klient ztratil zadržením karty možnost s ní disponovat, tedy měl povinnost situaci nahlásit na informační a bezplatné lince, která je v provozu tak zvaně 24/7. Soud tedy došel k závěru, že tím, že toto neudělal, choval se hrubě nedbale a odpovědnost za škody tedy zůstaly na bedrech zákazníka.
Zákazník se tedy obrátil na Nejvyšší sodu České republiky.
telefonní operátor.jpg

Třetí soud
Nejvyšší soud pak dospěl k názoru, že při manipulaci s kartou a bankomatem je třeba dbát zvýšené opatrnost, neboť je obecně známo, že bankomaty jsou častým terčem útoků podvodníků. Tedy v momentě, kdy popsaná situace nastala, šlo de facto dle rozhodnutí nejvyššího soudu ke ztrátě či krádež a zákazník je povinen okamžitě a bez odkladu tuto situaci nahlásit bance.
Daný okradený tedy neuspěl s požadavkem na kompenzaci výběrů, které byly učiněny bez jeho vědomí a dle soudu si za ztracené finance odpovídá sám.